Kursusbedømmelser
Tlf.:42 42 40 90

Kursusbedømmelser

Vores kursister har givet følgende tilbagemeldinger:

Kursist Har deltaget på Hvordan vurderer du kurset som helhed?
Maja Christina Lindberg