CMS - hvad er det og hvorfor bruge et CMS?
Tlf.:42 42 40 90

CMS - hvad er det og hvorfor bruge et CMS?

Skrevet af Jonas Iversen, submit.dk

CMS – Content Management Systems

CMS står for Content Management System, hvilket frit oversat betyder "indholdsstyrings-system". Meget forenklet kan man sige, at et CMS er et system, der bruges til at oprette og styre indhold på en hjemmeside. I denne artikel vil jeg dog uddybe begrebet endnu mere og også komme ind på, hvornår man bør bruge et CMS, og hvilke fordele man i så fald får ud af det. Har du allerede besluttet dig for at benytte et CMS, men er i tvivl om hvilket CMS du skal vælge, så læs denne artikel: Valg af CMS - hvilket CMS skal man vælge

CMS gør det muligt for en virksomheds medarbejdere, på tværs af faggrupper og uddannelse, at tilføje nye informationer, nyt indhold, nye sider, videoer, nye blogindlæg, billeder m.m. på virksomhedens hjemmeside uden forudgående kendskab til webdesign. Heraf ordet "indholdsstyring". Selve den del der involverer decideret webdesign, varetages fortsat af virksomhedens webbureau.

CMS adskiller webdesign og indhold

For nogle år siden – før man benyttede CMS – var det kun muligt for virksomhedens webbureau eller for interne medarbejdere, der var særligt webdesign-uddannede at oprette og vedligeholde indhold på firmaets hjemmeside. Det var dyrt og ikke særlig hensigtsmæssigt. Dyrt idet webbureauerne skulle betales hver gang, der skulle rettes det mindste komma. Uhensigtsmæssigt da de interne medarbejdere i virksomheden skulle fungere som både programmører, webdesignere og tekstforfattere, hvilket de sjældent var uddannede til.

Med nutidens CMS er opgaverne langt mere hensigtsmæssigt fordelt. Teknik, programmering og webdesign varetages oftest af virksomhedens webbureau, hvorimod den daglige vedligeholdelse, såsom at redigere eller tilføje f.eks. nye informationer, indhold eller billeder og videoer, varetages af dem, der ved mest om dette – nemlig virksomhedens medarbejdere.

CMS giver tidssvarende og relevante informationer

Ved at holde webdesign og indhold adskilt, og ved at involvere virksomhedens medarbejdere i hjemmesidens vedligeholdelse, sikres det rette indhold på hjemmesiden, ligesom man sikrer en langt større opdateringsfrekvens. Et af de største problemer med hjemmesider gennem de sidste mange år har netop været, at virksomhederne ikke fik opdateret deres hjemmesider og dermed ikke levede op til brugernes stigende krav om tidssvarende og relevante informationer.

Med et CMS bestemmer virksomheden og dens medarbejdere selv hvor, hvornår og hvordan, man vil opdatere indholdet på virksomhedens hjemmeside. CMS’et installeres oftest på en server, hvilket gør det muligt at bruge systemerne fra en hvilken som helst computer, der er koblet på Internettet. Når man indtaster eller redigerer informationer i CMS'et, giver det øjeblikkelig effekt på hjemmesiden, og man er således ikke begrænset af hverken tid eller sted.

Fordele ved CMS

 • Med et CMS kan alle virksomhedens medarbejdere, uden forudgående kendskab til webdesign, nemt oprette og vedligeholde indhold på firmaets hjemmeside.
 • Med et CMS kan virksomheden styre hvilke dele af hjemmesiden, der kan redigeres af den enkelte medarbejder.
 • Virksomheden kan vælge, at medarbejderens rettelser/tilføjelser først publiceres, når de er godkendt af en medarbejder, som har publiceringsrettigheder.
 • Med et CMS opdateres hjemmesiden med det samme. Ændringer og tilføjelser bliver synlige for den besøgende få sekunder efter, rettelserne er foretaget i CMS’et.
 • At medarbejderne opdaterer siderne medfører en større opdateringsfrekvens, hvilket giver bedre resultater i søgemaskinerne, da disse er "glade" for opdateringer.
 • Med oftere opdateringer vil hjemmesiden fremstå mere dynamisk, målrettet og informativ over for brugere og kunder.
 • Med et CMS kan opdateringer foregå uafhængig af tid og sted, og hermed er der større sandsynlighed for, at opdateringerne rent faktisk finder sted.
 • Et CMS stiller ikke krav om installation af software. CMS er browserbaseret, hvilket betyder, at virksomheden kan styre hjemmesiden fra en hvilken som helst computer, der har adgang til internettet.
 • Webdesign styres centralt. Den menige medarbejder skal ikke bekymre sig om hjemmesidens design. Skabeloner sikrer, at alle sider på hjemmesiden overholder den layout-mæssige linie, som webdesigneren / webbureauet har fastlagt.
 • Ændrer webdesigneren / webbureauet en skabelon, kan alle de sider, som benytter skabelonen ændre layout på et øjeblik.
 • Ved selv at opdatere websitet sparer virksomheden udgifter til ekstern webdesigner / webbureau.
 • Med et CMS er opdateringer og tilføjelser uafhængig af tid og sted, og dermed elimineres traditionelle flaskehalse omkring ventetid hos webdesigneren / webbureauerne.
 • Et CMS fremtidssikrer firmaets hjemmeside, da dennes udseende og webdesign nemt kan skiftes ved hjælp af skabeloner, uden at der i øvrigt ændres i websidernes indhold.

CMS - eller ej

Om man skal få udviklet virksomhedens hjemmeside i et CMS eller ej afhænger i meget høj grad af hvor mange og hvem, der skal vedligeholde og oprette indhold på hjemmesiden, samt hvilke kompetencer denne/disse person(er) har.

Er der mere end én person, som skal oprette og vedligeholde indhold på hjemmesiden, taler det for, at der benyttes et CMS. Et CMS's styrke ligger netop i, at flere personer kan bidrage med indhold i nogle prædefinerede skabeloner. Det skal her understreges, at selvom virksomheden benytter et CMS, så slipper de enkelte personer ikke for at skulle vide noget om HTML og CSS. Men ... det bør dog ikke afholde nogle fra at benytte et CMS, da det er på et niveau, hvor de fleste kan være med.

Er det kun én enkelt person, der skal oprette og vedligeholde indhold på hjemmesiden, bør man kigge på, hvilke kompetencer denne person har. Hvis personen i forvejen ved, hvordan man opbygger/vedligeholder en hjemmeside og samtidig ikke har kendskab til det pågældende CMS, er det "overkill" at benytte et CMS. At sætte sig ind i et CMS er et større arbejde, end de fleste lige regner med, og hvis man i forvejen er fortrolig med opbygning af hjemmesider, er der ikke noget at hente ved at benytte et CMS.

Har personen derimod ingen erfaring med udvikling/vedligeholdelse af hjemmesider, anbefales det at benytte et CMS, som alt andet lige er lettere at lære end webdesign helt fra bunden. Dog bør man i sådan en situation overveje, om man ikke skulle overlade opdateringer og vedligeholdelser til sit webbureau, og gør man dét, bør man overveje at lade det være op til webbureauet, om der skal benyttes CMS eller ej, da webbureauet alt andet lige vil vælge den løsning, der er nemmest for dem at håndtere, hvilket i den sidste ende er billigst for jeres virksomhed.

Er du i tvivl om din virksomhed skal benytte CMS er du velkommen til at kontakte os på telefon 42 42 40 90. Jeg/vi giver gerne gode råd ganske uforpligtende.